Yapılandırılmış Finansman
JCR EURASIA RATING
YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN DERECELENDİRME

Yapılandırılmış finansman; varlıkların bir araya getirilerek birleştirilmesi (Nakit ve/veya sentetik varlıklar), aktiflere dayandırılmış yükümlülüklerin dilimlendirilmesi (klasik seküritizasyon), teminatlı varlıkların kredi riskinin originatore ait kredi riskinden bağının kopartılması (sınırlı ömürlü ve bağımsız özel amaçlı araç SPV) şeklinde üç karakteristik özelliğe dayandırılarak tarif edilebilir.

Yapılandırılmış finansman finansal aracılar için, sermaye ihtiyacını azaltma, yeni fon kaynaklarına ulaşma, portföy yönetimi için yarar sağlamaktadır. Yatırımcılar için ise, portföy çeşitlemesi ve cazip kar oranı olanakları sağlar.

Yapılandırılmış finansman, menkul kıymetleştirme tekniklerine dayanan finansal aracılık hizmetleri olarak tarif edilebilir. Satış sonrasında yatırımcıların bilançoda bir araya getirilmiş olan nakit varlıklardan (residential mortgages, credit cards receivables, loans and bonds) veya sentetik risklerden (örneğin credit default risk–CDR) sağlanacak nakit akımlarına dayanan alacaklarını içerir. Seçkin varlıklara dayanarak bir çok dilimde menkul kıymetler ihraç edilir. Bir araya getirilen teminatlı varlıklar, işlem originatörlerin bilançosundan ayrı tutulur.

Yapılandırılmış finansman; 1990 yıllarından itibaren geniş kullanım imkanı bulmuş bir finansman tekniği olup, genel olarak, firmaların bilançolarında hareketsiz duran varlıklarına dayanarak seküritizasyonlar gerçekleştirilmesi, ihracat ve benzeri yabancı para alacaklarına dayalı finansman yapılarının kurulması ve bunların mevcut ya da ileride oluşacak nakit akımlarına ve gelirlere istinaden düşük maliyet ve uygun vade koşullarında fonlanması anlamına gelmektedir.

Yapılandırılmış finansman tekniği, bankaların ve finansman kuruluşlarının yasal düzenlemelerin ağır maliyetler içeren sınırlamaların yükünü hafifleterek, yeni ve daha az maliyetli finansman kaynaklarına ulaşmak ve etkin portföy yönetmek amaçlarına hizmet etmektedir. Bu finansman tekniği, yatırımların çeşitlendirilmesi ve cazip getiri imkanları sağlaması açısından gün geçtikçe tüm dünyada yaygınlık kazanmaktadır.

Menkul kıymetleştirmenin (Securitization) taraflarını ve türlerini görmek için tıklayınız

Yapılandırılmış finansmanın günümüzde üç temel özelliği söz konusudur:

  • 1. Kredi, finansman bonosu ve kredi default swapları gibi finansal varlıkların birlikte kullanılmasını içermektedir.
  • 2. Yapılandırılmış finansmanda kullanılan finansal varlıkların kredi riski ile bu varlıkları ihraç eden firma veya bankanın kredi riskinin bir birinden ayrıştırılmasını kapsayan özel amaçlı finansman tekniğidir.
  • 3. Bu finansman tekniğinde, firmaların pasifinde yer alan borçlar aktifte yer alan varlıklara dayalı olmasına bağlı olarak karşılaştırılmakta ve sınıflandırılmaktadır.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr