Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme Usul ve İlkeleri
JCR EURASIA RATING
TALEBE BAĞLI OLMAYAN DERECELENDİRME USUL VE İLKELERİ

JCR Eurasia Rating, işletmelerin direkt talepleri olmaksızın kamuya açıklanmış bilgilerini esas alarak derecelendirme (unsolicited rating) yapabilecektir. Ancak, işletmelerin unsolicited rating kapsamına alınabilmeleri için, kamuya açıklanmış bilgilerin sağlıklı bir derecelendirme yapılamasına zemin yaratacak seviyede yeterli verileri içerip içermediği ve bu yeterliliğin tespit edilmesi en önemli kriter olacaktır.

JCR Eurasia Rating’in derecelendirme metodolojisinde esas aldığı objektif ve subjektif parametrelerin verilerine, kamuya açıklanmış bilgilerden tam olarak ulaşılamaması ve kısacası yeterli bir bilgi belge setine erişilememesi durumunda, talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemine başlanmayacaktır.

JCR Eurasia Rating tarafından unsolicited ratinge başlanabilmesi için, eksik olduğu anlaşılan bilgilerin ilgili işletmelerden talep edilmesi yoluna da gidilmeyecektir. Talebe bağlı olamayan derecelendirme işlemine başlanabilmesi için yasal olarak kamuya açıklanmış verilerin; tam olması ve bir derecelendirme işlemi için gerekli olan tüm kritik verileri içermesi şarttır.

Yeterli bilgi belge kavramıyla, JCR Eurasia Rating’in derecelendirme metodolojisinde esas aldığı ve kamuoyunun bilgisine sunduğu finansal kriterlerin tamamı, finansal olmayan kriterlerin ise önemli bir kısmı kastedilmektedir. Dolayısıyla, unsolicited ratinge başlanabilmesi için JCR Eurasia Rating’in metodolojisinde ilan ettiği finansal kriterlerin tamamına, finansal olmayan kriterlerin ise önemli bir bölümüne kamuya açıklanmış bilgilerden erişilir olması esastır.

Eğer kamuya açıklanmış bilgiler arasından ilgili işletme hakkında yeterli ölçüde bilgi ve belgeye ulaşılmış olduğuna kanaat getirilmiş ise sadece bu durumda talebe bağlı olmayan derecelendirme işlemine başlanacak ve başlanan unsolicited rating faaliyetleri aşağıda yer alan prosedür çerçevesinde yürütülecektir;

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr