Kurumsal Yönetim
JCR EURASIA RATING
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME

Kurumsal Yönetim derecelendirmesi; Kredi derecelendirmesinin etkinliğini artırmak amacıyla, firmaların yönetim yapısı, yönetim kalitesi, yöntem süreçleri, iç kontrol mekanizmaları, verimliliği, bütünlüğü ve bilumum şirket kültürünün niteliksel yönden doğruluk, şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk, adil davranma kriterlerine göre değerlendirilmesidir. Finansal olmayan verilere ilişkin olup hissedar, yönetim kurulu, üst yönetim, yönetim ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkilerin ilkelerini, yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımını ve organizasyonunu belirleyen, güvenirliliği, şeffaflığı ön koşul konumuna getiren, toplumsal, etik, yasal ve çevreci anlayışla hareket eden süreçler zinciridir.

Borsaların kotasyon koşulu, yatırımcıların ise yatırım kriteri haline getirdiği Kurumsal Derecelendirme hizmetleri JCR Eurasia Rating tarafından sağlanırken; OECD, BIS, FSF, IOSCO, IMF, BİAC, TUAC başta olmak üzere uluslar arası tüm yaklaşımlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, şirketimizin etik kuralları ve toplumsal ahlaki değerler dikkate alınmakta ve yatırımcılara; yatırım yapılacak firmaların yönetim yapısı ve kurumsal yönetim süreçlerini daha iyi ve daha objektif gözetmek fırsatı vermek, firmalara ise; bilgiye daha kolay ve şeffaf bir ortamda erişim imkanı sağlayarak kendi yönetimlerinin etkinliğini ve kaynaklarının verimliliğini sağlamak amaçları güdülmektedir.

JCR Eurasia Rating’in genel olarak konuya yaklaşımının anlaşılması için SPK ve BDDK tarafından yayımlanmış bu ilkelerin kısaltılmış bir özeti aşağıdaki başlıklar altında verilmiş olup, kurumsal derecelendirme hizmetlerimizde, diğer düzenlemelerin yanında tamamen SPK ve BDDK düzenlemeleri göz önünde bulundurulacak ve hizmetlerimizin teorik felsefesinin temelini oluşturacaktır.

Kurumsal yönetim ilkeleri; hükümetler, ilgili diğer uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri ile birlikte, OECD’nin 27-28 Nisan 1998’deki toplantısında bir dizi standart ve yol gösterici ilke geliştirilmesi çağrısının yapılmasıyla gündeme oturmuştur. Uluslararası alanda OECD’nin, ulusal alanda da SPK’nın ürettiği düzenleyici ve normatif baskılar ve söz konusu ilkelerin yönlendirici etkisi Kurumsal Yönetim Endeksinin İMKB bünyesinde de yapılandırılması ile açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr