Kredi Derecelendirme Süreç ve Aşamaları
JCR EURASIA RATING
KREDİ DERECELENDİRME SÜREÇ VE AŞAMALARI

JCR Eurasia Rating'in beş aşamadan oluşan derecelendirme süreci firmalar arasında temel farklılık içermez.

  • - Tanıtım Toplantısı
  • - Yöneticilerle Toplantı
  • - Derecelendirme Kararı
  • - Derecenin İzlenmesi

a) Tanıtım görüşmesi; sermaye piyasalarından veya para piyasalarından borçlanmış olan ya da borçlanacak olan firmaların resmi içerikli olmayan görüşme talebiyle başlayan ve JCR Eurasia Rating tarafından izlenecek prosedürü açıklamak ve ihtiyaç duyulan bilgileri görüşmek üzere ilgili şirket veya kuruluşun şirket üst düzey yöneticilerine yapılan bir tanıtım ve tanışma görüşmesidir. Bu toplantının en önemli konusu JCR EurasiaRating'in analize yaklaşım şeklinin aktarılmasıdır.

b) Yöneticilerle toplantı; tanıtım görüşmesini takiben ihraçcı ya da borçlanan kuruluş tarafından derecelendirme işleminin yapılması için JCR Eurasia Rating'e resmi ve muhtemelen yazılı başvurusuyla başlayan bir süreçtir. Başvuru akabinde JCR Eurasia Rating yapacağı toplantı öncesinde talep edilen derecelendirme işlemi için bünyesindeki uzman/analist grubunu belirleyerek şirket hakkında öngörülmüş bilgilerin hazırlanması sağlanır. Bu bilgiler aşağıdaki bölümlerde ayrıntılarıyla açıklanmakla beraber şu şekilde genelleştirilebilir:

  • - Şirketin kısa özgeçmişi,
  • - Şirket üst düzey yetkilisi veya genel müdürü tarafından hazırlanan şirket stratejisi ve felsefesi,
  • - Faaliyet durumu (rekabet gücü, üretim/hizmet kapasitesi, dağıtım sistemleri vb)
  • - Finansal Yönetim ve Muhasebe politikaları,
  • - Düzenleyici gelişmeler, gelecekte yapılacaklar, potansiyel kazançlar,

Gibi özel önem taşıyan hususları kapsar.

c) Derecelendirme Kararı; Yöneticilerle yapılan toplantıyı takiben JCR Eurasia Rating'in vereceği notun belirlenmesi için ortalama üç ile beş haftalık süreye ihtiyaç vardır. Elde edilen sayısal ve niteliksel bilgiler ışığında uzman/analist grubunun hazırlayacağı rapor, kendi görüşlerini de içermek kaydıyla JCR Eurasia Rating'in rating komitesine sunulur ve komiteye yapılan prezentasyonla detaylı bilgi verilerek derecelendirme önerisi yapılır. Derecelendirme notu, rating komitesinin nihai kabulü ile netleşir.

d) Derecenin açıklanması; Rating Komitesinin kabulu ile netleşen derecelendirme notu, ilgili şirket veya kuruluşa nedenleri ile bildirilir. Akabinde kamuoyuna duyurulur.

e) Derecenin izlenmesi; JCR Eurasia Rating yatırımcılara ve borç verenlere karşı olan sorumluluğu, borçlanma süresince derecenin doğruluğunu ispat etmek şeklindedir. Derecelendirme işlemi tamamlandıktan sonra, firma/kuruluş ile ilgili sonradan olabilecek değişiklikleri ve etkilerini tespit edebilmek için firma/kuruluşu izlemeye devam eder. Bu amaçla, sürekli olarak finansal tablolar ve raporlar ister, yönetimle görüşmelere devam eder, sektörel ve makro ekonomik gelişmeleri izler. Özellikle rating hizmeti verilen firma ve kuruluşların yönetimi ile ilişkilerinin devamlılığına önem verilir.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr