Kredi Derecelendirme Proses Materyalleri
JCR EURASIA RATING
KREDİ DERECELENDİRME PROSES MATERYALLERİ

Gerekli mataryaller rating gruplarının ve ratingin türüne göre değişmektedir. Ancak materyaller asgari 5 yıllık finansal sonuçları ve performansı göstermeli ve yine en az 3 yıllık tahmini içermelidir.

Gerekli Materyaller (standard) a) Şirket Hakkında genel bilgiler

 • - Şirket Broşürleri, şirketin tarihi bilgileri, ürün ve hizmet katalogları;
 • - Organizasyon chart ve Yönetici/Ortaklar hakkında detay bilgiler
 • - Şirket içi son güvenlik prosedür raporları;
 • - Şirkete ait tüm negatif bilgi ve kayıtlar (Karşılıksız çek, temerrüt vs gibi)
 • - Şirket aleyhine veya lehine açılan ve açılması muhtemel davalar, ihtilaflar
 • - Sektöre ait yapısal tüm bilgiler.

 

b) Ürün, Hizmet ve Satışlarla ilgili materyaller

 • - Sektör, ürün, hizmet yönünden iç talep, dış talep trendleri, genel durum, sektöre Koşullarını içeren rapor
 • - Sektörün genel Satışları ve Siparişleri (volume, miktar ve birim fiyatlar)
 • - Firmanın satışları (volume, miktar, birim fiyat), satışların ve ürünlerin pazar payı değişiklikleri
 • - Yerel ve uluslar arası düzeyde üretim koşulları ve üretim sistemi (paylaşım ve pozisyon yönünden genel merkezle ilişkiler), tedarikçilerin ve siparişçilerin uyacağı koşullar
 • - Yerel ve dışsal satış koşulları , distribütörlerin ve diğerlerinin katkıları
 • - Mal tedarik ve alımlarında değişiklikler (volume and miktar)
 • - Hammadde alım ve satımlarının koşulları, Pazar kanalları (flowchart), fiyatlama metodları,

 

c) Finansal durum ve gelirlerle ilgili materyal (Beş Yıllık):

 • - Gelirler (Sektör ve ürün bazında), sabit ve değişken maliyetlerdeki değişmeler
 • - Amortisman giderlerinde değişmeler (konsolide bazda)
 • - Gayrimenkul detayları (Defter değeri, Pazar değeri vs)
 • - Şirket varlıkları üzerindeki teminat, ipotek, rehin koşulları ve bunlara konu işlemler

 

d) Yatırımlarla ilgili materyal (Beş Yıllık)

 • - Sektörel sermaye maliyetleri
 • - Sektörel araştırma geliştirme maliyetleri ve değişimi., araştırma ve geliştirme personelinin durumu
 • - İştirak ve Bağlı ortaklıklara yatırımlar ve krediler
 • - İştirak ve bağlı ortaklılar hakkında finansal ve iş bilgileri;

 

e) Business plan ile ilgili materyal (Gelecek üç yıl için)

 • - Orta ve Uzun dönem için business plan
 • - Gelir-Gider tahmini-Bütçe (esas alınan varsayımlarla birlikte)
 • - Bilanço tahmini-Bütçe(esas alınan varsayımlarla birlikte)
 • - Nakit Akım Tahmini
 • - Sektörel yatırımlar ve personel planı.
 • - Kaynak kullanımı ve yönetim planı
 • - Muhasebe standartları ve usülleri hakkında genel bilgiler
 • - Beş yıllık mali tablolar

 

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr