Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

JCR Eurasia Rating; BDDK, SPK ve diğer kamu düzenlemelerinde yer alan ulusal kurallara uyma, ayrıca uluslararası (IOSCO, Basel Committee on Banking Supervision, US SEK, EU) düzenlemelerdeki prensip kararlarını, etik kuralları, kamu vicdanını, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri korumak ve kollamak konularında hassastır.

JCR EURASIA RATING
AHLAKİ DAVRANIŞ KURALLARI YÖNERGESİ

JCR Eurasia Rating’in misyonu; piyasalara yüksek kalitede, bağımsız, objektif, ayrıntılı, özenli ve analitik bilgileri sağlamaktır. JCR Eurasia Rating bu misyona ulaşmak için kendi derecelendirme kriterlerini, derecelendirme metodolojisini, prosedürlerini yerel ve uluslararası piyasa gelişmelerine göre daima gözden geçirecektir. JCR Eurasia Rating’in derecelendirme faaliyetlerinde esas alacağı ahlaki davranış kuralları aşağıdaki 8 ana başlık altında belirtilmiştir.

1. JCR EURASIA RATING’İN DERECELENDİRME METODOLOJİSİ VE SÜREÇLERİNİN KALİTESİ, BÜTÜNLÜĞÜ VE DOĞRULUĞU

    Derecelendirme Faaliyetlerinin Kalitesi
  • a) JCR Eurasia Rating yayımlayacağı derecelendirme kanaat ve notları, elde edilen ve bilinen tüm bilgilerin kendi derecelendirme metodolojisine uygun olarak analiz edilmiş sonuçlarına dayanacaktır.
  • b) JCR Eurasia Rating adına uzmanları tarafından yürütülen tüm derecelendirme faaliyetlerinde JCR Eurasia Rating’in kurmuş olduğu derecelendireme metodolojisinin kullanımı zorunlu olup bunun dışına çıkılamaz. JCR Eurasia Rating uzmanlarının şirket metodolojisine uygun davranış sergilemeleri gerekmektedir.
  • c) Derecelendirme hizmetleri bizzat JCR Eurasia Rating uzmanları tarafından yürütülür, şirket dışından bağımsız analist ve uzmanlar JCR Eurasia Rating’te tam zamanlı görev almadan bu faaliyetlere katılamazlar.
  • d) Derecelendirme notları, metodolojide konuyla ilgili olduğu düşünülen ve bilinen tüm bilgileri yansıtır.
  • e) JCR Eurasia Rating ayrıntıları gözeten, sistematik, objektiv ve mükemmel bir metodolojiye ulaşmak için prosedürlerini ve teknik alt yapısını sürekli gözden geçirir ve bu alana sürekli kaynak ayırır.
  • f) JCR Eurasia Rating kanaat ve notlama sürecine yardımcı olmak için sektörel-bölgesel alt kırılımları olan içsel ve istatiksel zaman serileri arşivi oluşturacaktır.

 

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr